Natuurlijk Leren

betekenisvol en inspirerend 

 

Natuurlijk leren

Betekenisvol en Inspirerend Leren

Bewegen vanuit je innerlijk kompas

                                                                           maart 2023 


In 1981 won neuropsycholoog Roger Sperry de nobelprijs voor het beschrijven van de functie van beide hersenhelfden en de noodzaak om beide te gebruiken om als mens gezond en goed te kunnen functioneren. In de westerse wereld leren veel kinderen dat het gebruik van de rechterhersenhelft (creativitieit en gevoel) minder loont. De waardering ligt vooral in de wetenschappelijke kant van het leven waar men creativiteit en het emotionele vermogen gebruikt om juist deze kant te leren kennen. Het gevolg is dat het hart minder wordt gehoord en alle druk wordt gelegd op de linkerhersenhelft. We raken langzaam gewend om te fuctioneren vanuit onze linkerhersenhelft en raken soms zelf overprikkelt (stress) of overbelast (burn out). 

Linkerhersenhelft: Analyseren, verbale vaardigheden, taal, lezen rekenen, schrijven, logisch redeneren, wenschappelijk denken, etc. Het gaat over iets 'kunnen', de kunde om kennis en vaardigheden te leren voor een diploma.

Rechterhersenhelft: Het aanvoelen van de atmosfeer, het horen van je innerlijke stem, voorstellingsvermogen, kunstzinnigheid, gevoel, dromen, bewustzijn van dingen buiten jezelf, inspiratie ontvangen, intuitief aanvoelen van alertheid, overzicht, vertrouwen/geduld, wijsheid, etc. Het gaat over wie jij bent (zijn) en wat je wilt (willen). Het gaat over het ontdekken van je kernkwaliteiten en het leven/de liefde. Juist dat is zo belangrijk voor het vinden van de juiste functiematch/relaties in het leven.

Naast de kaders van kennis en vaardigheden vergaren is het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen mogen blijven bewegen vanuit hun bron. Improvisatie (creativiteit en gevoel), het spontaan creeren of bedenken van concepten ter plekken zorgt voor overzicht (volledig waarnemen) en balans ( mogen zijn, willen verbinden en kunnen begegrijpen).  Als we 'alleen' leren plannetjes aannemen en uitvoeren (volgend leren) zodat we weten hoe het volgende moment dan missen we veel informatie en kansen van het leven op dat moment.  Iedereen om je heen speelt dan een rol in het bedachte leven.

We zijn creatieve wezen. We willen ook blijven communiceren vanuit onze bron en verbinding ervaren zodat we ons zelf leren kennen en voor en met elkaar mooie ervaringen kunnen creeeren. Een natuurlijke relatie in het moment, flow.

Door binnen een schoolsetting 'echt' de ruimte te bieden om juist buiten de kaders te varen geef je aandacht aan het opbouwen van de relatie met je innerlijke stem, jouw gids, jouw SuccesWijzer. Door vanuit stilte, vertrouwen en van binnenuit iets te creeeren voor jezelf en de omgeving geef je vorm aan het leven. Wanneer je jouw kernkwaliteiten mag benutten en inzetten dan draagt dat bij aan inkomsten op de energie balans. Je krijgt er energie van. Wanneer jij jouw kernkwaliteiten niet kan inzetten dan kost dat energie. Uitputting ligt op de loer als dat te veel voorkomt.

Het is zeer belangrijk om vertrouwd te blijven met de boodschappen van je gevoel. Als je de wereld om je heen voelt dan kun je makkelijk verantwoordelijkheid nemen door keuzes te maken en je energie (behouden) delen met anderen.

-mijn gevoel leren kennen, wat is de boodschap -Ik ben een onderdeel van een groter geheel - ik maak een positieve impact op mijn omgeving -mijn innerlijk kompas bepaalt het tempo van mijn leerproces en opent deuren, - ik blijf altijd ontspannen omdat ik blijf proberen totdat het klopt - ik vergelijk me met niemand, iedereen is uniek wat zorgt voor veel mogelijkheden om van elkaar te leren - ik heb respect voor mezelf en dien mijn (school)omgeving met mijn inzet, groei en gegeven talent - ik vier mijn ontwikkeling samen met anderen - succes is een resultaat van een gezamelijke beleving.

Door een mini-maatschappij aan te bieden zorg je dat een leerling zichzelf mag leren kennen. Een nobel, menslievend streven wat zorgt voor een nieuw referentiekader 'leren', samen vormgeven aan de gegeven tijd, leren samenleven.

Je kunt voelen en kiezen om te gaan schilderen, een voorstelling maken of geven, samen dansen of muziek maken, Een workshop geven over jouw sport, smincken, naar een spreekbeurt/gastspreker luisteren, helpen met klusjes op school, bijles regelen of geven, een boekenclub organiseren in de zon, samen koken, etc.

Leerkrachten en leerlingen die bewegen vanuit hun SuccesWijzer voelen meer verbinding met de omgeving en kunnen daardoor beter waarnemen en keuzes maken. Ze begrijpen dat ieder punt mogelijkheden biedt om te groeien en durven daarom ook te kiezen voor dynamisch groeien.

Een leerkracht of school met een SuccesWijzer-certificaat, heeft kennis over lichamelijke systemen, werkt vanuit bewustzijnsvelden, natuurlijke ritmes en biedt naast betekenisvolle kadervakken een inspirerende mini-maatschappij aan voor het ontdekken van kernkwaliteiten en een gezonde balans tussen rust, geven en nemen.

 

Ik ben Ilse Schutte

We functioneren het beste vanuit verbinding met enthousiasme.  Wanneer we helder en gericht zijn.

.

Ilse Schutte

Natuurlijk Leren

  • Beiden hersenhelften dienen te worden gebruikt  om als mens gezond en goed te functioneren.   

  • Het onderwijssysteem moet zowel de ontwikkeling van de linkerhersenhelft als rechterhersenhelft belonen. 

  • We zijn creatieve wezens, onze geest heeft ook ruimte nodig om te creeeren voor de schoolomgeving om verbinding te ervaren.

'De kracht en wijsheid en overtuiging die in jou geborgen zit, is veel groter dan wat jij waarschijnlijk weet of gelooft'.  

Contact


© Copyright SuccesWijzer - website: Van Dongen Design - Inloggen